20 Mar

KATECHEZY

KURIA DIECEZJALNA SANDOMIERSKA

KOMUNIKAT W SPRAWIE KATECHEZY MULTIMEDIALNEJ

Od poniedziałku, 23 marca o godzinie 9.00, na naszej stronie oraz na kanale YouTube Diecezji Sandomierskiej ukazywać się będą regularnie dwie propozycje katechez w następującym porządku:

  • w poniedziałki i środy: dla młodzieży szkół średnich,
  • we wtorki i piątki: dla dzieci starszych i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy V-VIII)
  • w czwartki i soboty: dla dzieci młodszych (przedszkole – IV klasa)

Pamiętajmy, że ten czas kwarantanny nie jest czasem ferii i wolnego, ale czasem wytężonej modlitwy i pracy w trudnych warunkach według dostępnych możliwości.

 

01 Mar

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

IZRAEL – JORDANIA

Termin: 30.01.- 06.02.2021 Ferie Zimowe

1 DZIEŃ: RZESZÓW – TEL AWIW Wylot do Tel Awiwu z Rzeszowa, Przylot do Tel Awiwu, Przejazd do hotelu w Galilei.

2 DZIEŃ: GÓRA TABOR –– NAZARET- KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGA

Śniadanie. Góra Tabor – Góra Przemienienia. Nazaret – miejsca dzieciństwa Jezusa i wizyta w Kościele Zwiastowania oraz w Domu św. Józefa. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim + ryba św. Piotra. Tabga – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu Św. Piotra. Przejazd na Górę Błogosławieństw. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

3 DZIEŃ: KANA – JORDANIA – JERASH – AMMAN

Śniadanie. Kana Galilejska. Przejazd na przejście graniczne Izrael/Jordania. Wyjazd do Jerash, zwanego „Pompejami Wschodu”: owalne forum, dwa teatry, hipodrom, łuk triumfalny oraz ruiny kilkunastu kościołów z czasów Bizancjum, z pięknymi mozaikami podłogowymi. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.

 4 DZIEŃ: GÓRA NEBO – MADABA

City Tour po Ammanie: pozostałości starożytnej Filadelfii, rzymski amfiteatr, cytadela z fragmentami rzymskich, bizantyjskich i arabskich budowli, świątynia Herkulesa i fortyfikacje odnowione przez Umajjadów. Wizyta na Górze Nebo. Przejazd do Madaby – słynącej z niezwykłych mozaik z czasów bizantyjskich, w tym pochodzącej z VI w. n.e. mapy Palestyny i Dolnego Egiptu w kościele św. Jerzego. Obiadokolacja i nocleg w Petrze.

5 DZIEŃ: PETRA – JERYCHO – BETLEJEM

Zwiedzanie Petry – „różowego miasta Nabatejczyków”: Skarbiec, amfiteatr, Grobowce Królewskie. Przejazd na granicę z Izraelem. Jerycho. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

6 DZIEŃ: JEROZOLIMA

Przejazd na Górę Oliwną: Kościół Pater Noster, miejsce Wniebowstąpienia, Kościół Dominus Flevit, Ogród Getsemani i Kościół Wszystkich Narodów. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: wizyta w Kościele św. Anny, konwencie Ecce Homo, przejście Drogą Krzyżową (Via Dolorosa), Bazylika Grobu Bożego, przejście na Górę Syjon do Opactwa Zaśnięcia i Wieczernika a następnie wizyta pod Ścianą Płaczu. Obiadokolacja. Nocleg.

7 DZIEŃ: BETLEJEM – MORZE MARTWE

Przejazd na Pole Pasterzy. Zwiedzanie Betlejem – wizyta w Bazylice Narodzenia Pańskiego i Grocie św. Hieronima. Następnie Betania – możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Popoludniu kapiel Morze Martwe. Obiadokolacja. Nocleg.

8 DZIEŃ: TEL AWIW – RZESZÓW

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. Wylot do Rzeszowa.   

27 Lut

WIELKI POST 2020

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post: pojednajmy się z Bogiem

Do pojednania się z Bogiem, rozważania Tajemnicy Paschalnej i nawrócenia się na otwarty i szczery dialog z Bogiem zachęcił Ojciec Święty w orędziu na tegoroczny Wielki Post. Zaznaczył, że w ten sposób chrześcijanie będą mogli się stać solą ziemi i światłem świata. Hasłem Orędzia są słowa św. Pawła „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).

czytaj więcej na: https://ekai.pl/oredzie-papieza-franciszka-na-wielki-post-pojednajmy-sie-z-bogiem/

08 Lut

Dlaczego adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie?

KATECHEZA 9. LUTEGO 2020 R.

Dlaczego w Kościele adorujemy
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie?

Najbardziej znaną i rozpowszechnioną formą kultu Eucharystii poza Mszą św. jest niewątpliwie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Praktykowana jest ona na różne sposoby: znane są tak zwane wieczyste adoracje Najświętszego Sakramentu, podczas których adoruje się Chrystusa Eucharystycznego przez cały dzień, nabożeństwa czterdziestogodzinne, nabożeństwa różańcowe i inne okazjonalne formy tego kultu.

Adoracja Chrystusa Eucharystycznego podkreśla odkupieńczy wymiar przebywania Boga pośród swojego ludu i zachęca do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Najważniejszym motywem dla adoracji jest rzeczywista obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Stała obecność Chrystusa w czasie trwania Eucharystii i po jej zakończeniu daje główne i podstawowe uzasadnienie teologiczne dla adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie Eucharystii wierni w sposób najdoskonalszy adorują Chrystusa, przyjmując Go w Komunii świętej. Natomiast po Mszy świętej adoracja przyjmuje różne formy i stanowi wyznanie wiary wiernych w cudowną obecność Chrystusa.

Według Katechizmu Kościoła katolickiego adorację uważa się za pierwszy akt cnoty religijności. Adorując Boga człowiek uwielbia Go jako Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje oraz za Jego nieskończoną i miłosierną Miłość.

Wobec powyższego adoracja rodzi prawdziwą pokorę, która wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata. Tak pojęta adoracja rozwija w wiernych poczucie odpowiedzialności za Kościół. Przez trwanie przed tajemnicą eucharystyczną nieustannie wzrasta w Kościele wiara, nadzieja i miłość, pokora i inne cnoty. Dzieje się tak, ponieważ Chrystus obecny dniem i nocą w pośrodku Kościoła, pozwala nam w tym czasie czerpać ze źródła swojej Łaski.