30 Maj

DEKRET o obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

DEKRET
o obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

W Najświętszej Eucharystii, która urzeczywistnia Komunię z Bogiem i jedność Ludu Bożego jest obecny sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywy (por. PO 5, KKK 1325).

Dlatego przyjmując z radością zniesienie ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby uczestników liturgii odprawianej wewnątrz świątyni, postanawiam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane, udzielona 12 marca br. i przedłużona 21 marca, obowiązuje jedynie do dnia 31 maja br. włącznie.

Jednocześnie udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane osobom: w podeszłym wieku, mającym objawy infekcji (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar itd.), przebywającym na kwarantannie i tym, które z innych powodów są szczególnie podatne na zakażenie bądź obawiając się jego, unikają przebywania w miejscach publicznych. Dyspensa ta będzie obowiązywała do końca czerwca br.

Wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów sanitarnych wydanych przez władze państwowe.

Księża Proboszczowie i Rektorzy kościołów dołożą wszelkich starań, aby zasady te zostały zachowane. Powinni jednocześnie zachęcić wiernych do pełnego uczestnictwa we Mszy św., organizując – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – adoracje oraz inne formy kultu Jezusa Eucharystycznego.

 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Sandomierz, 29 maja 2020 r.

Biskup Sandomierski
Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz
ks. Roman Janiec

07 Maj

11 stycznia 2015 – Jubileusze małżeńskie

JubileuszmalzenskiW kościele parafialnym w Cholewianej Górze 60 par z terenu gminy Jeżowe świętowało swoje jubileusze małżeńskie. Wśród jubilatów byli nie tylko ci, co zawarli związki małżeńskie pięćdziesiąt lat temu, ale i pary z przed 60, 55, 45 i 40 laty. Jak informuje ks. Grzegorz Stępień, proboszcz parafii w Cholewianej Górze: – każdego roku w kolejnej parafii z terenu Gminy Jeżowe modlimy się za jubilatów. Tym razem miejscem świętowania jest nasza parafia. Cieszy mnie tak liczna obecność jubilatów i ich rodzin, podkreśla duszpasterz.
Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Michał Mierzwa, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej. Zwracając się do jubilatów kaznodzieja w nawiązaniu do słów św. Jana Pawła II podkreślał „byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość”. Mszę św. koncelebrowali kapłani z dekanatu oraz synowie jubilatów. Małżonkowie odnowili również swoje zobowiązania złożone przed laty w dniu swojego ślubu.
Na drugą część uroczystości zebrani udali się do pobliskiej szkoły. Życzenia i specjalne dyplomy przekazał zaproszonym Wójt Gminy Jeżowe, Marek Stępak. Natomiast w imieniu Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza z życzeniami do jubilatów zwrócił się ks. Michał Mierzwa. Przekazał im także podpisane przez Księdza Biskupa listy gratulacyjne.
Przed zebranymi wystąpił zespół muzyczny oraz zespoły dziecięco-młodzieżowe z Cholewianej Góry.

Źródło: Tygodnik “Niedziela” nr 4 z 25.01.2015r. autor ks. Adam Stachowicz