02 Maj

„Eucharystia daje życie” – Misje święte

MISJE ŚWIĘTE     16  – 23     MAJA   2021 r.

Eucharystia daje życie” – otwórzmy nasze serca dla Jezusa.

 

NIEDZIELA         16 maja 2021 r.

Godz.  8.00      Rozpoczęcie misji:  Msza święta z nauką dla wszystkich.

Godz. 11.00     Msza święta z nauką dla wszystkich.

Godz. 15.00     Nabożeństwo   Maryjne.

Msza święta z nauką dla wszystkich.

Godz. 21.00     Apel  Jasnogórski  –  modlitwa  w  intencji   parafii.

 

PONIEDZIAŁEK  17 maja 2021 r.

Godz.   9.00      Msza święta z nauką dla wszystkich.

Godz.  16.00     Nauka  dla   uczniów  Szkoły  Podstawowej.

Godz.  18.00     Msza święta z nauką dla wszystkich.

                              Nauka stanowa dla  wszystkich   kobiet

Godz.  21.00     Apel Jasnogórski.   Modlitwa  w  intencji   Kobiet.

 

WTOREK         18 maja 2021 r.

Godz.   9.00     Msza święta z nauką dla starszych i chorych

Udzielenie  sakramentu  chorych.

Godz. 11.30     Odwiedziny chorych w domach.

Godz. 16.00     Nauka dla   uczniów  Szkoły  Podstawowej.

Godz. 18.00     Msza święta z nauką dla wszystkich.

                             Nauka stanowa dla wszystkich  mężczyzn.

Godz.21.00      Apel Jasnogórski. Modlitwa w intencji mężczyzn.

 

ŚRODA              19 maja 2021 r.

Godz.   9.00    Msza święta w intencji zmarłych.

Modlitwy   wspominkowe  za  naszych  zmarłych.

Godz.  18.00    Msza święta   z  kazaniem.

Procesja   na  cmentarz  z   zapalonymi  zniczami.

Godz.  21.00    Apel  Jasnogórski  z  modlitwami   za  wszystkich  naszych  przodków.

 

CZWARTEK      20 maja 2021 r.

Godz.   9.00      Msza święta z nauką dla wszystkich.

Godz. 18.00      Msza święta z nauką dla wszystkich.

Godz. 21.00      Apel Jasnogórski. Modlitwa w intencji wspólnot   modlitewnych.

Przynosimy   świece  –  procesja  wokół  kościoła.

 

PIĄTEK             21 maja 2021 r.

Godz.  9.00       Msza święta z nauką dla wszystkich.

Godz.  10.00 – 11.30    Spowiedź

Godz.  15.00     Nabożeństwo   Drogi  krzyżowej.

Godz.  15.30 – 17.30  Spowiedź

Godz.  18.00     Msza   święta    z  nauką   dla  wszystkich.

Odnowienie  przyrzeczeń  chrzcielnych.   (Przynosimy   ze  sobą   krzyże).

Godz.  21.00     Apel  Jasnogórski.

Dziękczynienie  za  sakrament   pokuty  i  pojednania.

 

SOBOTA            22 maja 2021 r.

Godz.  9.00     Msza święta z nauką dla wszystkich.

Godz.10.30     Spowiedź   Dzieci  przed  Pierwszą  Komunią  Świętą.

Godz.18.00     Msza  święta  z  odnowieniem   przyrzeczeń  małżeńskich.

                           (Przychodzimy  całymi  rodzinami ).

Godz. 20.30    Nauka stanowa dla młodzieży.

Godz. 21.00    Apel Jasnogórski. Modlitwa w intencji młodzieży.

 

NIEDZIELA       23 maja 2021 r.

Godz. 8.00      Msza  święta  z  nauką  dla  wszystkich.

Godz. 11.00     Msza święta z udzieleniem Pierwszej Komunii Świętej.

Godz. 15.00     Nabożeństwo   Maryjne.

Msza  święta   z nauką    dla wszystkich.

Zakończenie misji   świętych   w  parafii.

 

03 Kwi

WIELKANOC

Od końca

Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze
– nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca

ks. Jan Twardowski

15 Sty

Wystawy w Muzeum Diecezjalnym

Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu przygotowało  na swojej stronie internetowej materiały o charakterze duszpasterskim: na temat wystawy zorganizowanej z okazji Kongresu Eucharystycznego  zatytułowanej „Nie samym chlebem” i dwie prezentacje, jedną  na temat „Misterium Wcielenia” i drugą  w oparciu  o Przewodnik po Sandomierzu z 1909 roku ks. Józefa Rokosznego.

Ks. Andrzej Rusak z zespołem Pracowników

Muzeum Diecezjalne

https://youtu.be/SCJr6ACXiGg

https://youtu.be/uxNTKYrOr2I

https://youtu.be/HJ826Q2dJUQ

13 Gru

Odpusty na Rok św. Józefa

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

c. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens

[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.

[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.

[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).

[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).

[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.

[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.081989), 32.

28 Wrz

Modlitwa w intencji Misji

Modlitwa w intencji Misji

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.

Polecamy Ci Misje Święte w naszej parafii.

Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,

pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.

Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.

Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;

rodzinom dar pojednania i miłości;

młodzieży chrześcijański entuzjazm

i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twego miłosierdzia,

by powstać z grzechu do nowego życia.

Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem

dla wszystkich parafian

i misjonarzy, którzy do nas przybędą.

Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

Amen.