01 Mar

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

IZRAEL – JORDANIA

1 DZIEŃ: RZESZÓW – TEL AWIW Wylot do Tel Awiwu z Rzeszowa, Przylot do Tel Awiwu, Przejazd do hotelu w Galilei.

2 DZIEŃ: GÓRA TABOR –– NAZARET- KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGA

Śniadanie. Góra Tabor – Góra Przemienienia. Nazaret – miejsca dzieciństwa Jezusa i wizyta w Kościele Zwiastowania oraz w Domu św. Józefa. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim + ryba św. Piotra. Tabga – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu Św. Piotra. Przejazd na Górę Błogosławieństw. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

3 DZIEŃ: KANA – JORDANIA – JERASH – AMMAN

Śniadanie. Kana Galilejska. Przejazd na przejście graniczne Izrael/Jordania. Wyjazd do Jerash, zwanego „Pompejami Wschodu”: owalne forum, dwa teatry, hipodrom, łuk triumfalny oraz ruiny kilkunastu kościołów z czasów Bizancjum, z pięknymi mozaikami podłogowymi. Obiadokolacja i nocleg w Ammanie.

 4 DZIEŃ: GÓRA NEBO – MADABA

City Tour po Ammanie: pozostałości starożytnej Filadelfii, rzymski amfiteatr, cytadela z fragmentami rzymskich, bizantyjskich i arabskich budowli, świątynia Herkulesa i fortyfikacje odnowione przez Umajjadów. Wizyta na Górze Nebo. Przejazd do Madaby – słynącej z niezwykłych mozaik z czasów bizantyjskich, w tym pochodzącej z VI w. n.e. mapy Palestyny i Dolnego Egiptu w kościele św. Jerzego. Obiadokolacja i nocleg w Petrze.

5 DZIEŃ: PETRA – JERYCHO – BETLEJEM

Zwiedzanie Petry – „różowego miasta Nabatejczyków”: Skarbiec, amfiteatr, Grobowce Królewskie. Przejazd na granicę z Izraelem. Jerycho. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

6 DZIEŃ: JEROZOLIMA

Przejazd na Górę Oliwną: Kościół Pater Noster, miejsce Wniebowstąpienia, Kościół Dominus Flevit, Ogród Getsemani i Kościół Wszystkich Narodów. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: wizyta w Kościele św. Anny, konwencie Ecce Homo, przejście Drogą Krzyżową (Via Dolorosa), Bazylika Grobu Bożego, przejście na Górę Syjon do Opactwa Zaśnięcia i Wieczernika a następnie wizyta pod Ścianą Płaczu. Obiadokolacja. Nocleg.

7 DZIEŃ: BETLEJEM – MORZE MARTWE

Przejazd na Pole Pasterzy. Zwiedzanie Betlejem – wizyta w Bazylice Narodzenia Pańskiego i Grocie św. Hieronima. Następnie Betania – możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Popoludniu kapiel Morze Martwe. Obiadokolacja. Nocleg.

8 DZIEŃ: TEL AWIW – RZESZÓW

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. Wylot do Rzeszowa.   

08 Lut

Dlaczego adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie?

KATECHEZA 9. LUTEGO 2020 R.

Dlaczego w Kościele adorujemy
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie?

Najbardziej znaną i rozpowszechnioną formą kultu Eucharystii poza Mszą św. jest niewątpliwie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Praktykowana jest ona na różne sposoby: znane są tak zwane wieczyste adoracje Najświętszego Sakramentu, podczas których adoruje się Chrystusa Eucharystycznego przez cały dzień, nabożeństwa czterdziestogodzinne, nabożeństwa różańcowe i inne okazjonalne formy tego kultu.

Adoracja Chrystusa Eucharystycznego podkreśla odkupieńczy wymiar przebywania Boga pośród swojego ludu i zachęca do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Najważniejszym motywem dla adoracji jest rzeczywista obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Stała obecność Chrystusa w czasie trwania Eucharystii i po jej zakończeniu daje główne i podstawowe uzasadnienie teologiczne dla adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie Eucharystii wierni w sposób najdoskonalszy adorują Chrystusa, przyjmując Go w Komunii świętej. Natomiast po Mszy świętej adoracja przyjmuje różne formy i stanowi wyznanie wiary wiernych w cudowną obecność Chrystusa.

Według Katechizmu Kościoła katolickiego adorację uważa się za pierwszy akt cnoty religijności. Adorując Boga człowiek uwielbia Go jako Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje oraz za Jego nieskończoną i miłosierną Miłość.

Wobec powyższego adoracja rodzi prawdziwą pokorę, która wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata. Tak pojęta adoracja rozwija w wiernych poczucie odpowiedzialności za Kościół. Przez trwanie przed tajemnicą eucharystyczną nieustannie wzrasta w Kościele wiara, nadzieja i miłość, pokora i inne cnoty. Dzieje się tak, ponieważ Chrystus obecny dniem i nocą w pośrodku Kościoła, pozwala nam w tym czasie czerpać ze źródła swojej Łaski.

12 Maj

Fatima

Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r.

na podstawie Wspomnień Siostry Łucji

 

tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria Fatima, grudzień 2002

czytaj więcej na: http://www.sekretariatfatimski.pl/fatima-objawienia-403/397-objawienia-matki-boej-w-fatimie-1917

ABC NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH  SOBÓT MIESIĄCA

 Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

czytaj więcej na:

http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica