01 Lut

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

        W niedzielę, 2 lutego 2020 roku, po raz 24. obchodzić będziemy – ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku – Dzień Życia Konsekrowanego. Obchodzony jest on corocznie w Święto Ofiarowania Pańskiego, stając się okazją do głębszej refleksji nad darem życia poświęconego Bogu.

Biskup Jacek Kiciński, Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wystosował specjalny list pt. „Wielka tajemnica wiary” na tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego.

Pisze w nim o tajemnicy Eucharystii, która sprawia że już tu na ziemi stajemy się uczestnikami życia wiecznego i uczy miłości do Boga i drugiego człowieka, sprawia że stajemy się świątynią Bożą.

„Powołanie zakonne jest codziennym „umieraniem” dla Chrystusa w drugim człowieku. Owo „umieranie” – paradoksalnie rodzi nas do życia wiecznego. Dokonuje się to poprzez przekraczanie ludzkiego myślenia, które próbuje ograniczyć nasze życie wyłącznie do doczesności. A przecież mamy najpierw troszczyć się o Królestwo Boże, a wtedy wszystko inne będzie nam dodane (por. Mt 6,33). Ślubowane rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo są zaproszeniem do oderwania się od spraw tego świata i spojrzenia ku górze skąd nadejść ma pomoc od Pana, Pana, który stworzył niebo i ziemię (por. Ps 121)”.