07 maj

11 stycznia 2015 – Jubileusze małżeńskie

JubileuszmalzenskiW kościele parafialnym w Cholewianej Górze 60 par z terenu gminy Jeżowe świętowało swoje jubileusze małżeńskie. Wśród jubilatów byli nie tylko ci, co zawarli związki małżeńskie pięćdziesiąt lat temu, ale i pary z przed 60, 55, 45 i 40 laty. Jak informuje ks. Grzegorz Stępień, proboszcz parafii w Cholewianej Górze: – każdego roku w kolejnej parafii z terenu Gminy Jeżowe modlimy się za jubilatów. Tym razem miejscem świętowania jest nasza parafia. Cieszy mnie tak liczna obecność jubilatów i ich rodzin, podkreśla duszpasterz.
Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Michał Mierzwa, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej. Zwracając się do jubilatów kaznodzieja w nawiązaniu do słów św. Jana Pawła II podkreślał „byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość”. Mszę św. koncelebrowali kapłani z dekanatu oraz synowie jubilatów. Małżonkowie odnowili również swoje zobowiązania złożone przed laty w dniu swojego ślubu.
Na drugą część uroczystości zebrani udali się do pobliskiej szkoły. Życzenia i specjalne dyplomy przekazał zaproszonym Wójt Gminy Jeżowe, Marek Stępak. Natomiast w imieniu Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza z życzeniami do jubilatów zwrócił się ks. Michał Mierzwa. Przekazał im także podpisane przez Księdza Biskupa listy gratulacyjne.
Przed zebranymi wystąpił zespół muzyczny oraz zespoły dziecięco-młodzieżowe z Cholewianej Góry.

Źródło: Tygodnik “Niedziela” nr 4 z 25.01.2015r. autor ks. Adam Stachowicz