Msze Święte

Niedziele i Uroczystości: 8:00; 11:00

/Wielki Post, maj, październik: 15.00/

Dni powszednie:

maj i wrzesień: 18.00

czerwiec – sierpień: 19:00

październik – marzec: 17:00

Adres: Gm. Jeżowe, pow. Nisko, woj. podkarpackie,
37-430 Jeżowe, Cholewiana Góra, ul. Młynarze 25

Telefon: (+48) 15 879 53 26
Adres e-mail:
parafia@cholewianagora.pl

Ksiądz mgr Grzegorz Stępień