Ogłoszenia

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

20 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem.

3. Zbiórka nowych ministrantów w środę o godz. 16.15.

4. W środę nowenna do Niepokalanego Serca NMP połączona z nabożeństwem różańcowym.

5. Msza święta i nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o godz. 17.00.

Modlitwę różańcową poprowadzą:

poniedziałek – uczniowie kl. 6

wtorek – przedszkolaki i uczniowie kl. 1 i 2

środa – uczniowie kl. 7 i 8

czwartek – uczniowie kl. 3

piątek – uczniowie kl. 4

sobota – uczniowie kl. 5

6. W tym tygodniu o porządek w kościele zatroszczą się rodziny: Piela, Winogrodzki, Sudoł, Szczęch.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.