02 Lut

ROK LITURGICZNY

Rok liturgiczny, inaczej zwany również rokiem kościelnym, posiada dwa cykle świąteczne: związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą.  W ciągu jednego roku, Kościół wspomina całe misterium zbawcze Chrystusa – od momentu Wcielenia przez Zesłanie Ducha Świętego, aż po oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

Cały rok liturgiczny składa się z następujących okresów:

 

 • Okres Adwentu;
 • Okres Bożego Narodzenia
 • Okres zwykły (I cześć)
 • Okres Wielkiego Postu  
 • Okres Wielkanocny
 • Okres zwykły (II część)

 

Pierwszym i najstarszym dniem świątecznym w Kościele jest niedziela. „Zgodnie z tradycją apostolską, która rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne każdego ósmego dnia, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą. W tym bowiem dniu wierni powinni się gromadzić, aby słuchając Bożego słowa i uczestnicząc w Eucharystii, wspominać mękę, zmartwychwstanie i uwielbienie Pana Jezusa oraz składać dziękczynienie Bogu, który „przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził ich do żywej nadziei” (1P 1,3). Niedziela jest zatem pierwotnym dniem świątecznym…” (KL 106).

Święta nakazane to dni, w które wierzący jest zobowiązany do uczestniczenia we Mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych (I przykazanie kościelne).

Dla Polski dniami świątecznymi nakazanymi są następujące uroczystości:

 • Wszystkie niedziele
 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia
 • Objawienie Pańskie (Trzech Króli) – 6 stycznia
 • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) – czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (60 dni po Wielkanocy)
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) – 15 sierpnia
 • Wszystkich Świętych- 1 listopada
 • Boże Narodzenie- 25 grudnia
23 Lut

Domowy Kościół

 

indeks      

zobacz klip:

https://www.youtube.com/watch?v=la7zPdb4aKM#action=share
lub

http://duszpasterstwo.pl/domowy-kosciol-ruch-ktory-przemienia-rodziny

JEŻELI CHCECIE …

 • umacniać swoją wiarę
 • pielęgnować miłość małżeńską
 • nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 • doświadczyć życia we wspólnocie

to DOMOWY KOŚCIÓŁ jest dla WAS

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

 Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowana im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym” (Humane vitae, 26).