Dane parafii

Proboszcz: ks. Grzegorz Stępień

Telefon: (+48) 15 879 53 26
Adres e-mail: parafia@cholewianagora.pl

Adres: Gm. Jeżowe, pow. Nisko, woj. podkarpackie,
37-430 Jeżowe, Cholewiana Góra,
ul. Młynarze 25

Nr konta bankowego: Nadsański Bank Spółdzielczy
29 94301029 3000 0316 2000 0001

Mapa