Wymagane dokumenty

Chrzest:
Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu świętego:

– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
– dane personalne rodziców oraz chrzestnych (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania);
– jeśli dziecko jest z poza parafii – zaświadczenie od duszpasterza (zgoda na chrzest poza parafią);
– jeżeli chrzestni są z innej parafii to przynoszą od swojego duszpasterza “zaświadczenie dla rodziców chrzestnych”.

Ślub:
Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

– dowód osobisty;
– świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu;
– świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii;
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego;
– nazwiska i imiona, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania świadków ślubu.

Pogrzeb:

– karta zgonu wydawana przez lekarza stwierdzającego śmierć z adnotacją USC;
– jeśli zgon nastąpił w szpitalu – informacja od kapelana o przyjętych sakramentach;
– jeśli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – informacja od duszpasterza;

W celu ustalenie daty pogrzebu można kontaktować się również poza godzinami otwarcia kancelarii.