Stara Droga

Figurka Matki Bożej Fatimskiej

MBNa posesji państwa Koc przy ulicy Stara Droga znajduje się figurka Matki Bożej Fatimskiej. Została ona postawiona na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Jej poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Mieczysław Pudełkiewicz. Głównymi fundatorami figurki Matki Bożej Fatimskiej byli mieszkańcy ulicy Stara Droga: Władysław Koc, Bronisław Koc i Jan Koc. Pozostali mieszkańcy uczestniczyli podczas prac przy powstaniu figurki społecznie. Koszt całej inwestycji wyniósł 2400 zł.

Głównym powodem postawienia tej figurki przez mieszkańców wyżej wymienionej ulicy, była troska o starsze osoby, którym podeszły wiek utrudniał codzienne pokonywanie dość długiego odcinka drogi i uczestnictwo we mszy św. w kościele. Mieszkańcy wykazywali chęć posiadania własnego miejsca, gdzie mogliby się wspólnie modlić. Figurka Matki Bożej Fatimskiej stała się szczególnym miejscem sławienia Matki Bożej podczas nabożeństw majowych. Odmawiano również modlitwy różańcowe. W pierwszych latach postawienia figurka ta posiadała trzy obrazy umieszczone na ścianach podstawy. Jednak szkodliwe warunki atmosferyczne spowodowały, iż istniejące obrazy zostały zniszczone. Z uzyskanych informacji wiemy, że obraz z przodu przedstawiał stacje Drogi Krzyżowej, zaś jeden z bocznych obrazów postać św. Maksymiliana Kolbe. Poniżej zamieszczono fotografię figurki Matki Bożej Fatimskiej, w początkach jej powstania, wówczas gdy były jeszcze widoczne obrazy znajdujące się na ścianach podstawy.