Koronka do Niepokalanego Serca Maryi

  • Koronka do Niepokalanego Serca Maryi
  • Koronka do Niepokalanego Serca Maryi (odmawia się na zwykłym różańcu)

– Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. – Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. – Chwała Ojcu… – Jak była na poczatku…

1. Dziewico Niepokalana, bez grzechu poczęta, któraś wszystkie poruszenia swego przeczystego Serca do Boga kierowała i byłaś wciąż poddana Jego woli, uproś mi, bym z całego serca brzydził/a się grzechem i nauczył/a się od Ciebie żyć zawsze z poddaniem się woli Boga. Ojcze nasz… 7 x Zdrowas Maryjo…

2. Podziwiam, Maryjo, głęboką pokorę Twoją, w której błogosławione Twe Serce zaniepokoiło się, gdyś usłyszała zwiastowanie Archanioła Gabriela, że zostałaś wybrana na Matkę Syna Bożego, choć sama uznałaś się za najniższą służebnicę Pańską. Wstydząc się pychy swojej, proszę Cię o łaskę serca skruszonego i uniżonego, bym poznając swoją nędzę, mógł/mogła otrzymać chwałę, obiecaną tym, którzy są prawdziwie pokornego serca. Ojcze nasz… 7 x Zdrowas Maryjo…

3. Dziewico błogosławiona, któraś w najsłodszym Sercu swoim zachowała jako cenny skarb słowa swego Syna, Jezusa, a rozmyślając wzniosłe tajemnice w nich zawarte, żyłaś jedynie dla Boga, wstydzę się przed Toba, że moje serce jest tak zimne. O droga Matko, wyjednaj mi łaskę, bym rozmyślając nieustannie o prawie Bożym, usiłował/a Ciebie naśladować w gorliwym pełnieniu cnót chrzescijanskich. Ojcze nasz… 7 x Zdrowas Maryjo…

4. Chwalebna Królowo męczenników, której swięte Serce zostało podczas męki Syna boleśnie przeszyte mieczem, zapowiedzianym przez starca Symeona, wyjednaj memu sercu prawdziwe męstwo i świętą cierpliwość w znoszeniu przykrości i przeciwnosci życia, abym krzyżując swe ciało z jego pożadliwościami i idąc w umartwieniu krzyża, okazał/a się prawdziwym dzieckiem Twoim. Ojcze nasz… 7 x Zdrowas Maryjo…

5. Różo mistyczna, Maryjo, Twoje Serce najmilsze, płonące ogniem najżywszej miłosci, przyjęło nas u stóp krzyża za dzieci; przez to stałaś się najczulszą Matką naszą. Spraw, bym czuł/a słodycz Twego macierzyńskiego Serca i potęgę Twego orędownictwa u Jezusa we wszystkich niebezpieczeństwach życia, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Niech serce, moje z Twoim zawsze zjednoczone miłuje Jezusa teraz i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz… 7 x Zdrowas Maryjo…

Na krzyżyku mówimy: Całym sercem wielbię i kocham Ciebie Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa: błagam Cię, uproś mi łaskę miłowania Go co raz czystszą i gorętszą miłością i kierowania wszystkich spraw moich ku czci i chwale Boga W Trójcy Świętej Jedynego Amen.

Na dużych paciorkach mówimy: Słodkie Serce Jezusa bądź moją miłością.

Na małych paciorkach: Słodkie Serce Maryi bądź moim zbawieniem.

Na zakończenie Koronki mówimy: Niech zawsze i wszędzie będą znane, chwalone, wielbione, błogosławione i kochane Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.