Proboszczowie

ks. Bronisław Szczupak (1952 – 1954)

Urodził się 28 lutego 1915 roku w Sanoku. Po odbyciu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przyjął święcenia kapłańskie 25 czerwca 1939 roku. Pracował jako wikariusz w parafiach: Jasionów, Haczów, Malinówka, Manasterz, Stobierna, Besko, Królik Polski. 16 lipca 1952 roku został mianowany duszpasterzem w Cholewianej Górze. W maju 1954 roku pod naciskiem władz musiał opuścić Cholewianą Górę. Zmarł 21 grudnia 1999 roku w Korczynie.

ks. Antoni Zawisza (1957 – 1958)

Urodził się 5 marca 1912 roku w Dębowcu. Studia teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Przemyślu. 4 maja 1941 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Łączki Jagiellońskie, Niewodna, Bircza i jako administrator w Rybotyczach. W czerwca 1957 roku został duszpasterzem w Cholewianej Górze, którą po ośmiu miesiącach musiał opuścić. W roku 1958 pracował jako wikariusz w parafii Kombornia. Następnie został pierwszym powojennym proboszczem w parafii Lutowiska (1959 – 1962). Jako emeryt zamieszkał w Jarosławiu. Zmarł 14 kwietnia 2005 roku w Domu Księży Emerytów w Korczynie koło Krosna. Został pochowany na cmentarzu w Jarosławiu.

ks. Józef Szary (1958 – 1973)

Urodził się 9 stycznia 1919roku w Rzeszowie. W latach 1940 – 1944 odbył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Brzozowie. 30 grudnia 1944 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w następujących parafiach: Bieliny, Miechocin, Rudnik, Pełnatycze. W marcu 1958 roku zostaje duszpasterzem w Cholewianej Górze. Zostaje mianowany kanonikiem w 1967 roku. 11 sierpnia 1973 roku umiera i zostaje pochowany na cmentarzu w Cholewianej Górze.

ks. Krzysztof Pastuszak (1973 – 1981)

Urodził się 10 października 1936 roku w Jędruszkowcach koło Sanoka. W latach 1954-1960 studiował w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Bardy otrzymał w czerwcu 1960 roku. Posługę kapłańską pełnił w parafiach: Trześń k. Sandomierza, Mrzygłód, Lutcza, Chmielnik, Krzywcza, Nowosielec, Ustrzyki Dolne, Zgłobień, Gorzyce, Jeżowe, Samoklęski i Lesko. W 1973 roku po ukończeniu studiów magisterskich został proboszczem parafii Cholewiana Góra. Od 1981 roku pracuje na misjach w Kamerunie Południowym. W 1983 roku rozpoczął działalność duszpasterską w Belgii. Od 2015 roku, już jako emeryt, służył pomocą duszpasterską w parafii w Krościenku Wyżnym, gdzie zmarł 20 kwietnia 2020 roku. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

ks. Mieczysław Pudełkiewicz (1981 – 1991)

Urodził się 15 marca 1925 roku w Leżajsku. W 1947 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1952 roku z rąk księdza biskupa Franciszka Bardy. Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Kraczkowa, Jawornik Polski, Hurko koło Przemyśla, Bolestraszyce, Komańcza, Gniewczyna oraz Przeworsk. W 1975 roku został proboszczem w Ostrowie koło Radymna, a następnie w Rozborzu Okrągłym. W 1981 roku został proboszczem w Cholewianej Górze. Jako rezydent przebywał w Jaśle do roku 1992. Następne lata życia spędził w Gorlicach, gdzie zmarł 26 marca 1995 roku. Został pochowany na cmentarzu w Leżajsku.

ks. Marian Dul (1991 – 2013)

Urodzony 13 września 1946 roku w Krasnem. W 1966 roku zdał maturę i podjął pracę zawodową. W 1976 roku wstąpił do Zakonu Ojców Redemptorystów w Tuchowie, gdzie rozpoczął studia teologiczne. Od 1979 roku kontynuował studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka 29 czerwca 1983 roku. Pracował w parafiach: Bączal Dolny, Niebieszczany, Monasterz, Rzeszów i Łąka. 21 lutego 1991 roku zostaje mianowany proboszczem w Cholewianej Górze. Został uhonorowany godnością kanonika honorowego Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli. 24 listopada 2013 roku zmarł w Cholewianej Górze i został pochowany na miejscowym cmentarzu.