Siostry zakonne

Siostry zakonne pochodzące z Cholewianej Góry


lp. nazwisko i imię zgromadzenie
1. Chudzik Stanisława (s. Damaris) Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich
2. Chudzik Józefa Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
3. Piróg Władysława Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
4. Piróg Stefania Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
5. Piróg Józefa Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
6. Piróg Kazimiera Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
7. Gębska Stefania Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
8. Gębska Karolina Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
9. Kowal Anna (s. Rozalia) Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
10. Kowal Renata Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
11. Pitak Bernadeta (s. Kazimiera) Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej