KATECHEZA 214: WYKROCZENIA PRZECIW GODNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

27.09.2015 – KATECHEZA 214: WYKROCZENIA PRZECIW GODNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

W dzisiejszych czasach rozwód, poligamia, kazirodztwo, wolne związki czy tzw. małżeństwa “na próbę” to naj częstsze formy wykroczeń przeciwko miłości małżeńskiej. Jednym z wykroczeń jest też cudzołóstwo. Jego zło polega na tym, że narusza ono istotę miłości małżeńskiej oraz zrywa dobrowolnie zawartą przez małżonków umowę, by żyć razem aż do śmierci.

Niewierność małżeńska oraz rozwód są niesprawiedliwością wymierzoną w dobro współmałżonka, dziecka i całego społeczeństwa. Ponadto rozwód znieważa przymierze między mężem i żoną, którego znakiem jest sakrament małżeństwa. Jest wykroczeniem przeciwnym prawu naturalnemu. Sytuacja rozwodu pociąga za sobą szkody zarówno rodzinne, jak i społeczne. Czym innym jest natomiast separacja małżonków, uzasadniona w pewnych okolicznościach, która nie zrywa węzła małżeńskiego. W tym przypadku małżonkowie rezygnując z pożycia małżeńskiego, zachowują nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa.

Niewinna ofiara rozwodu nie wykracza przeciw przepisowi moralnemu.

Negatywnie należy również ocenić “wolne związki” oraz tzw. “małżeństwa na próbę”. Szczególnie różne formy “wolnych związków” w postaci konkubinatu, odmowy małżeństwa oraz niezdolności do podjęcia stałych i nieodwołalnych zobowiązań względem partnera znieważają godność małżeństwa, niszcząc samo pojęcie rodziny i wypaczając sens wierności małżeńskiej. Negatywnie należy się również odnieść do zjednoczenia cielesnego osób, które przed zawarciem sakramentu małżeństwa chcą wypróbować wzajemne dopasowanie siebie. Miłość między mężczyzną a kobietą nie może być próbowana. Domaga się bowiem całkowitego i ostatecznego daru z siebie, który ma miejsce jedynie w małżeństwie sakramentalnym.

Coraz częstszym zjawiskiem bulwersującym opinię publiczną i moralnie nagannym jest molestowanie seksualne dzieci i dorastającej młodzieży. Grzech tego rodzaju stanowi poważne naruszenie integralności fizycznej i moralnej młodego człowieka. Jest sprzeniewierzeniem się odpowiedzialności wychowawczej względem niego oraz powodem długotrwałych – często nieodwracalnych – zmian osobowości.