CO TO ZNACZY DAWAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE?

KATECHEZA 221: CO TO ZNACZY DAWAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE?

Jezus Chrystus sądzony przez Piłata wyznaje, że przyszedł po to, “aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Tego samego nasz Pan oczekuje od nas. W życiu nie możemy wstydzić się naszej wiary. W sytuacjach codziennych powinniśmy zachowywać się jak świadkowie Ewangelii, to znaczy jak ludzie, którzy znają Chrystusa i Jego naukę oraz są gotowi do dzielenia się tą znajomością z innymi. W historii chrześcijaństwa odnajdziemy przykłady wielu męczenników, którzy oddali za wiarę swoje życie. Ignacy Antiocheński, gotowy na śmierć, widzi w tym fakcie możliwość zbliżenia do Boga: „Pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga”. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że: „Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary; oznacza ono świadectwo aż do śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej” (KKK 2473).

My prawdopodobnie nie staniemy przed koniecznością składania życia za wiarę, ale może zdarzyć się sytuacja, w której w imię wiary trzeba będzie czasem powiedzieć coś mało popularnego na przykład w obronie życia nienarodzonych dzieci. A może świadectwem wiary będzie obecność na Mszy świętej w czasie, gdy wszyscy “rozsądni” ludzie odpoczywają przed telewizorem lub miło spędzają czas w ogródku. Nasza obecność na liturgii będzie głoszeniem prawdy o człowieku, o jego duchowym, a nie tylko materialnym, wymiarze. Będzie świadectwem dawanym prawdzie.

Chrześcijanin nie powinien “wstydzić się … świadectwa Pana” (2 Tm 1 , 8) w czynie i w słowie. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary (2506).