Jaką role odgrywają środki społecznego przekazu w służbie prawdzie?

KATECHEZA 222: Jaką role odgrywają środki społecznego przekazu w służbie prawdzie?

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności i sprawiedliwości” (KKK 2512).
Dziś środki społecznego przekazu odgrywają ogromną rolę w informowaniu i kształtowaniu opinii. Rozwinięta technika pozwala na szybkie przekazywanie informacji, ale jednocześnie zwiększa odpowiedzialność tych, którzy się nią posługują. Podstawą działania środków przekazu powinna być prawda. Społeczeństwo, czyli my, odbiorcy informacji, mamy prawo do prawdy. Informacja powinna być pełna i przekazywana w sposób nie naruszający godności człowieka. O taką informację powinniśmy się upominać, jeśli chcemy, by media dobrze spełniały swą rolę, to znaczy służyły prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności.
Jako odbiorcy informacji powinniśmy kształtować w sobie umiejętność krytycznego spojrzenia na mass media, aby umieć się przeciwstawić niekorzystnym wpływom. Wolność informacji powinna być chroniona prawem. Środki społecznego przekazu nie mogą być źródłem kłamstwa czy miejscem fałszowania prawdy. Stąd potrzeba takiego kształtowania prawa, aby zapewnić wolność informacji, a z drugiej strony chronić dobre obyczaje, poszanowanie ludzkiej godności. Trzeba tez stworzyć takie warunki, by informacja nie stawała się źródłem społecznych niepokojów.