KATECHEZA 229: BIBLIJNE ŹRÓDŁA ROZUMIENIA DZIESIĄTEGO PRZYKAZANIA

KATECHEZA 229: BIBLIJNE ŹRÓDŁA ROZUMIENIA DZIESIĄTEGO PRZYKAZANIA

W Starym Testamencie prorocy przestrzegali przed naruszeniem dziesiątego i siódmego przykazania: Biada tym, którzy planują nieprawość … Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów – to je zabierają (Mi 2, 2; Iz 5, 8). Twoje zaś oczy i serce pragną jedynie własnej korzyści (Jr 12, 17). Skarbnicą wskazań etycznych jest Księga Mądrości Syracha. Czytamy w niej: Nie polegaj na bogactwie niesprawiedliwie nabytym (Syr 5, 8); Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy. Oko chciwca nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność wysusza mu duszę. Oko złe zazdrości chleba (Syr 14,8-10). Natomiast Księga Koheleta zwraca uwagę, że pożądanie dóbr odbiera spokój: Bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu (Koh 5, 11). Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci (Koh 5, 9).
W Nowym Testamencie, w Kazaniu na Górze, Jezus zaczyna w nowy, nadprzyrodzony sposób patrzeć na bogactwo, a tym samym i na dobra materialne i dobra społeczno-duchowe należące do bliźniego. W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie … Bo gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje (Mt 8, 19-21).
Jezus ostrzega przed chciwością w przypowieści o głupim bogaczu, który postanowił w nocy rozbudować swoje spichlerze, a nad ranem umarł. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi, a nie jest bogaty przed Bogiem (Łk 12, 21). W Ewangelii św. Marka Jezus zauważa, że: Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli … chciwość … pycha. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7, 21-23).
Wbrew pozorom, przykazanie dziesiąte nie dotyczy spraw błahych. Pożądać znaczy pragnąć czegoś ponad to, co się posiada, nie być zadowolonym z tego, co daje Bóg. Pożądanie jest grzechem niewiary w Opatrzność Bożą. Autor Listu do Hebrajczyków tak pisze: Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadawalajcie się tym co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię” (Hbr 13, 5).
Apostoł Jakub ukazuje chciwość i pychę z innej strony: Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć (Jk 4, 1-2).
Jezusowy nowy stosunek do dóbr materialnych pobrzmiewa w pierwszym Liście św. Jana: Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1 J 2, 17).