KATECHEZA 236: CO TO JEST DOBRA RADA?

KATECHEZA 236: CO TO JEST DOBRA RADA?

Z perspektywy wiary dobra rada jest pomocą drugiemu w odczytaniu Bożej woli w odniesieniu do jego życia. W Tradycji Kościoła zawsze istniał zwyczaj poszukiwania rady u ludzi uważanych za duchowy autorytet. Ludzie szukali porady u mnichów, ascetów, spowiedników. W Kościele rozwinęło się tzw. kierownictwo duchowe, łączące się często ze spowiedzią u stałego spowiednika. Święty Ignacy z Loyoli w swoich „Ćwiczeniach duchowych” zostawił dobrą radę dotyczącą podejmowania decyzji: „Gdy nie wiesz, co wybrać, pytaj siebie, z czego będzie większa chwała Boga. Im większej chwały dozna Bóg, tym większe będzie dobro dla ciebie i innych”.
Jezus Chrystus nieraz udzielał rad ludziom, których dręczyły wątpliwości. Faryzeusz Nikodem przyszedł w nocy, aby w rozmowie z Jezusem szukać dla siebie światła. Bogaty młodzieniec pytał Chrystusa, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Pierwsza rada Pana okazała się prosta: „jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania”. Dobra rada z reguły jest propozycją trudniejszej drogi. Dobro jest tam, gdzie wybór wydaje się bardziej wymagający. Zło kusi łatwizną, szybkim efektem.
Wątpliwości tego świata trzeba wyjaśniać w świetle nauki Jezusa Chrystusa. Mądrość tego świata jest przemijająca i niedoskonała, dlatego chrześcijanie powinni zawsze odwoływać się do mądrości Bożej, którą objawił Chrystus, a którą podtrzymuje w nas Duch Święty.
Trzeba wzrastać w wierze i ufności wobec Pana Boga, aby móc stać się dla innych oparciem w stanach zwątpienia. Wchodząc w zażyłą relację z Jezusem, bo tylko w Nim jest nasze oparcie, można znaleźć światło potrzebne, by wątpiącym dobrze radzić i wskazywać niezawodne źródło nadziei – Boga.
Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem, który pomaga nam zarówno słuchać rad, jak i dawać je innym.