KATECHEZA 244 – CO TO ZNACZY, ŻE MODLITWA MA WYMIAR WSPÓLNOTOWY?

KATECHEZA 244 – CO TO ZNACZY, ŻE MODLITWA MA WYMIAR WSPÓLNOTOWY?

Zwieńczeniem siedmiu uczynków miłosierdzia względem duszy jest modlitwa za żywych i umarłych. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że jest to synteza, bo modlitwa jest darem Boga w Jego relacji z człowiekiem: “Modlitwa – czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie – jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli” (KKK 2560). Więc można powiedzieć, że “Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie” (KKK 2564), i dlatego podtrzymuje wszystkie uczynki miłosierdzia.

W tradycji chrześcijańskiej napotykamy wątek przewodni pozwalający zrozumieć znaczenie modlitwy i jej relacji do życia. W słynnych dwóch poleceniach z Reguły św. Benedykta, która naznaczyła całą duchowość, nie tylko monastyczną, ale i powszechną, słyszymy: “Ora et labora – módl się i pracuj”. Postępując w tym duchu, św. Ignacy Loyola następująco wyjaśnił to podwójne polecenie: “Módlcie się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracujcie tak, jakby wszystko zależało od was” (KKK 2834). Ten uczynek miłosierdzia uwydatnia “obcowanie świętych” w Kościele, o którym Katechizm Rzymski z XVI wieku mówi: “Żaden prawdziwy chrześcijanin nie posiada nic, czego nie powinien uważać za wspólne ze wszystkimi innymi [ … ] Wszyscy zostali ustanowieni dla dobra pozostałych” (por. 1 Kor 12; Ef 4). Chodzi zatem o łączność, wspólnotę członków Kościoła zarówno tych pielgrzymujących jeszcze po ziemi, jak i tych zażywających szczęścia w niebie, przy czym i jednych, i drugich nazywa się “świętymi”, ponieważ zostali ochrzczeni.