16 kwi

ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem” /Kol 3, 15/.

Życzę, aby czas świętowania zmartwychwstania Jezusa był dla Was umocnieniem wiary, nadziei i miłości. Bądźcie świadkami Chrystusowego zwycięstwa przebaczenia i miłości.